Land Art Park

Nowa rzeczywistość

To nowy wymiar atrakcji turystycznej oraz spędzania czasu wolnego. Połączenie sztuki, natury, edukacji w interaktywny park rozrywki tworzy nową jakość lokalnej i regionalnej turystyki.

Niezapomniana przygoda

Autorskie kreowanie przestrzeni, łącząc wielkoformatowe obiekty pop-art, inspirowane tradycją lokalną, z otaczającą przyrodą przez wykorzystanie naturalnych materiałów, daje możliwości wyjątkowego  obcowania ze sztuką, poznawania i tworzenia.

Land

To określony obszar nie tylko przyrodniczy, ale także kulturowy oraz administracyjny. Każde miejsce w którym powstaje park jest niepowtarzalne.

Art

Sztuka czerpiąca inspiracje z natury ożywionej i nieożywionej, pozostającą w bezpośrednim kontakcie z odbiorcą. Sztuka nie znająca granic przestrzennych.

Park

To przestrzeń łącząca ludzi, przyrodę i sztukę, w której główną rolę odgrywa rozrywka i edukacja.

Menu