(Last Updated On: 18 marca, 2020)

Pomagamy wyróżniać miejsca

Odkrywamy diamenty

Każdy Land Art Park nawiązuje do charakteru regionu, co oznacza że będzie się wyróżniał nie tylko na tle swojej sieci, ale swoją oryginalnością wyróżni się spośród wielu miejsc w Polsce. Główną atrakcją parku będzie centralna gigantyczna rzeźba odnosząca się do lokalnej tradycji czy produktu.

Brakujący element

Land Art Park stanowi brakujący element w rozwoju sektora przemysłu czasu wolnego regionów, miast, gmin, obiektów turystycznych i około turystycznych. W ostatnich latach przejawiała się intensywna rozbudowa infrastruktury w postaci obiektów noclegowych oraz szlaków turystycznych.
Land Art Park to realna motywacja przyjazdu i spędzenia czasu wolnego jednocześnie możliwość wyróżnienia się na tle konkurencji.

Tworzymy parki sztuki – edukacji – rozrywki
Kreujemy noclegi pod gwiazdami
Menu